Minnestedet Tjøtta

Den store fellesgraven på Tjøtta krigskirkegård er markert med et sju meter høyt monument. «I takknemlig minne om sovjetiske soldater som mistet livet i Nord-Norge under krigen 1941–1945 og som er gravlagt her» står det på monumentet. Det fremstår som et symbol på den ukjente soldats grav.

Ved siden av monumentet er 826 av de 7551 sovjetiske ofrene navngitt med egne navneplater på norsk og kyrillisk. Navneplatene var i en periode fjernet fra fellesgraven for ofrene. De er nå på plass igjen, og navnene på flere identifiserte ofre skal synliggjøres på minnestedet.
Navneplatene er en viktig del av minnestedet Tjøtta. De formidler en glemt historie på norsk jord, og gir et unikt nærvær til historien. De er også svært viktige for pårørende av ofrene på leting etter informasjon om slektninger som endte sine liv i tysk fangenskap i Norge.