Fanger på flukt

Den tyske okkupasjonsmakten betraktet flyktede sovjetiske krigsfanger som en trussel helt fra begynnelsen av krigen. Årsaken var frykten for spionasje, sabotasje og organisering av partisangrupper.

Tyske vakter beordret ofte sovjetiske krigsfanger til å gå foran dem, for deretter å skyte fangene bakfra. Senere rapporterte de at fangene var skutt fordi de forsøkte å flykte.

Sovjetiske krigsfanger på flukt til Sverige hadde få sjanser til å lykkes. De kunne som regel ikke norsk og var dårlig utstyrt med klær og fottøy. De rømte fangene var underernærte og hadde ikke mat. Mange ble tatt underveis, mens andre døde av sult og kulde.

Fanger på flukt ble ofte angitt av folk i området rundt leirene eller arbeidsplassene. I norske aviser var det advarsler om strengeste straff for å hjelpe sovjetiske krigsfanger å flykte. Tyskerne betalte godt for opplysninger om fanger som hadde rømt.