Sivile tvangsarbeidere

Sivile sovjetiske tvangsarbeidere ble kalt «Ostarbeiter». For mange sivile tvangsarbeidere var arbeid for Organisation Todt den beste muligheten til å overleve krig, forfølgelse og utryddelse. Sovjetiske sivile tvangsarbeidere utgjorde den største gruppen av arbeidskraft innenfor Organisation Todt i Tyskland og de okkuperte områdene. Rundt 100 av 9000 sovjetiske tvangsarbeidere døde på norsk jord og de overlevende ble sendt hjem i 1945.