Sovjetiske krigsfanger i Norge

Den 22. juni 1941 angrep den tyske hæren Sovjetunionen. Med angrepet fulgte en nådeløs krig. Rundt 5.7 millioner sovjetiske soldater ble tatt til fange i tiden etter angrepet og frem til februar 1945. 3.3 millioner av disse krigsfangene døde i tysk fangenskap.

I løpet av 1941–1945 ble om lag 100 000 sovjetiske krigsfanger sendt til Norge. Størsteparten av disse fangene var soldater fra den Røde Armé. Omkring 9000 var sivile sovjetiske borgere. Av disse var nærmere 1400 kvinner og 400 barn.

Fornedrelse, umenneskelig slit, sult og død preget tilværelsen til de sovjetiske krigsfangene som ble tvangssendt til Norge. Likevel hadde fangetilværelsen også lyspunkter. Samhold blant fangene og kontakt med nordmenn utenfor piggtråden ga styrke.