Om nettressursen

Nettsiden “Sovjetiske krigsfanger i Norge” er utarbeidet av Falstadsenteret, Norge, og lansert i 2012 i forbindelse med en vandreutstilling om samme tema. Nettsiden er en frittstående pedagogisk ressurs, primært rettet mot elever og studenter. Det er utviklet en egen veiledning for lærere som ønsker å bruke nettressursen i undervisning.

Falstadsenteret er et nasjonalt minnested og senter for menneskerettigheter i Norge, lokalisert i bygningene etter den tidligere tyske fangeleiren Falstad. Dokumentasjon, forskning og formidling knyttet til krigens fangehistorie en sentral del av virksomheten. Les mer om Falstadsenteret her.

Nettressursen er produsert med støtte fra det norske utenriksdepartementet og kulturdepartementet.

Design og teknisk produksjon: Smart Media AS.

Falstadsenteret
7624 Ekne
Norge
Org.nr.: 982912393
Kontakt:  [email protected]