Frigjøring

Ved frigjøringen i 1945 befant det seg rundt 84 000 sovjetiske krigsfanger på norsk jord. Mange krigsfanger hadde behov for medisinsk behandling. I juni 1945 overtok svensk Røde Kors det tyske Ortslasarett på Klungset i Fauske. På kort tid ble 400 sovjetiske pasienter behandlet av svenske og norske leger og sykepleiere. Det var mange tilfeller av alvorlig tuberkulose og hungerødem. Svensk Røde Kors forsynte samtlige leirer i Nordland fylke med mat så langt det lot seg gjøre.