Registreringskort for Ivan Mikhajlovitsj Tsjirkov, en av 13700 sovjetiske krigsfanger som døde på norsk territorium. Fra OBD Memorial. Original i det russiske forsvarsdepartementets sentralarkiv.

Oversettelse:

Personkort I: Personlige opplysninger
Krigsfange-Stammlager: Stalag 315
Beskrivelse av kjennemerke: Nr. 3078
Leir: Stalag 315

Navn (etternavn): Tscherkow
Fornavn: Iwan
Fødselsdag- og sted: 22.4.1914 Kajawuschka
Religion: Ingen
Fars fornavn: Michail
Mors familienavn: Schkolina
Statstilhørighet: Russisk
Tjenestegrad: Soldat
Våpenart: Bau.batt. [?]
Sivilt yrke: Jordbruksarbeider
Tatt til fange (sted og dato): 30.06.1941 Wesrusland [?]
Om frisk, syk eller skadet: Frisk
Nærmere beskrivelse:
Høyde: 179
Hårfarge: blond
Spesielle kjennetegn: Ingen
Navn og adresse til krigsfangen nærmeste pårørende i hjemlandet: Tscherkowa Jelena, Frunsewskaja oblast, Kaganowetschewskij Rajon, Sowchos S??de-Pachta
Død: 14. november 1944
Dødsårsak: Lungetuberkulose
Gravsted: Fyresdal
Gravnummer: Uten