Registreringskort for Ivan Stepanovitsj Primak, en av 13700 sovjetiske krigsfanger som døde på norsk territorium. Fra OBD Memorial. Original i det russiske forsvarsdepartementets sentralarkiv.

Oversettelse:

Personkort I: Personlige opplysninger
Krigsfange-Stammlager: M. Stammlager IIB
Beskrivelse av kjennemerke: Nr. 126512

Navn (etternavn): Primack
Fornavn: Iwan
Fødselsdag- og sted: 1904, Kornik
Religion: ortodoks
Fars fornavn: Stepan
Mors familienavn: Primack
Statstilhørighet: Sovjetunionen, ukrainsk
Tjenestegrad: Soldat
Våpenart: Infanteri
Sivilt yrke: Lærer
Tatt til fange (sted og dato): 6.2.44, Schepetowka
Nærmere beskrivelse:
Høyde: 169
Hårfarge: ?
Navn og adresse til krigsfangens nærmeste pårørende i hjemlandet: Hustru Alexandra,  Shitomirskaja, Korostischew, Gumsnik [?]
Gravsted: Bjørn-Elva
Avstand [?]: 1 km nordvest for leiren
For sovjetisk krigsfange: Jwan Primack
Kjennemerke: Nr. 126512
Dødsdag: 15. september 1944
Dødsårsak: Diaré