Kunngjøring i Larvik Dagblad, 6. november 1943.

Oversettelse:

Kunngjøring
I området Tvedalen-Helgeroa befinner det seg en flyktet russisk krigsfange. Opplysninger som fører til pågripelse av den flyktede, vil bli belønnet med 20 flasker brennevin eller 500 kroner. Derimot vil understøttelse og fluktbegunstigelse bli straffet med døden. Opplysninger kan gis til tyske militærmyndigheter, Die Deutsche Sicherheitspolizei og det norske politi. Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Oslo.