Fangekort fra Falstad fangeleir. Sergej Grabovskij ankom Falstad fangeleir høsten 1944, og satt i fangenskap der helt til frigjøringen i 1945. Fra Falstadsenterets arkiv.

Oversettelse:

Etternavn (for kvinner også pikenavn): Grabowski
Fornavn: Serge
Fødselsdag og sted: 1910
Yrke: (maler) kunstmaler
Sivilstatus: gift
Statstilhørighet: …
Dekknavn og –adresse: …
Politisk innstilling: …
Trostilhørighet: …
Kort saksforhold: russisk krigsfange
Innsatt den: 23.8.44 fra Trondheim
Ledelse, straff o.s.v.:
Løslatt den: …