Ødelagt monument på Saltfjellet 2003. Fotoeier: Harry Bjerkli.