Sovjetiske krigsgraver. Saltfjellet 1945. Fotoeier: Riksarkivet.