Sovjetisk krigsfange i Oppdal etter kapitulasjonen. Fotoeier: Lars Gisnås.