Oppslag fra politimesteren i Hammerfest, 1941.

Oversettelse:

Advarsel
Mot spionasje og forbindelse med sovjetrussiske fanger.

  1. Enhver forbindelse med personer tilhørende en fiendtlig makt er spionasje og straffes som sådan med døden.
  2. Enhver forbindelse med sovjetrussiske fanger, ved tale, tegn eller et hvilket som helst forsøk på å gjøre seg forståelig, er forbudt. Spesielt er det forbudt for kvinner å omgås med fanger. Enhver som overser disse advarsler, stilles for krigsrett.
  3. Enhver som prøver å nærme seg en fange, eller oppholder seg i nærheten av en fangeleir, risikerer å bli beskutt.
  4. Sympatiytringer av enhver art overfor fienden eller fangene trekker de alvorligste følger med seg for hele befolkningen.

Vestfinnmark Politimesterembete.
Hammerfest 1. sept. 1941.