Sovjetisk krigsfange. Saltfjellet 1945. Fotoeier: Frode Frostad.