main
1944

Den røde armé rykker inn i Norge

I oktober bryter den røde armé gjennom tyske stillinger ved grensen til Norge og rykker inn i Øst-Finnmark. De tyske okkupantene trekker seg sørover, og på sin vei ødelegger de bygninger og infrastruktur som kan være til nytte for den røde armé. Fanger i leirene i nord evakueres sammen med sivilbefolkningen.