main
1943

Slavearbeidere

Tyskland taper slaget om Stalingrad. Dette markerer et vendepunkt i andre verdenskrig.
I Norge setter den tyske okkupasjonsmakten i gang bygging av jernbanestrekningen Nordlandsbanen. Sovjetiske krigsfanger brukes som slavearbeidere.
Ved utgangen av 1943 er over 50 000 sovjetiske krigsfanger sendt til Norge.