main
1941

”Operasjon Barbarossa”

22. juni 1941 setter Hitler i gang «Operasjon Barbarossa», Tysklands invasjon av Sovjetunionen. Hitler erklærer at felttoget mot øst har fire målsettinger. Den første er utryddelsen av den “jødisk-bolsjevikske” ledelsen i Sovjetunionen. Den andre er undertvingelse av den slaviske befolkningen. Tredje målsetning er anskaffelse av koloniområder for tyske nybyggere i de beste deler av Russland. Og fjerde målsetning er ønsket om et selvstyrt ”Großraum” Kontinentaleuropa under tysk herredømme.

De første sovjetiske krigsfangene sendes til Norge.