main
1940

Okkupasjonen av Norge

I 1940 invaderer Tyskland landene Norge, Danmark, Belgia, Luxemburg, Holland og Frankrike. I Norge setter okkupasjonsmakten demokratiet til side, og innfører nazistiske lover og domstoler. Det norske nazistpartiet Nasjonal Samling, ledet av Vidkun Quisling, blir det eneste lovlige politiske parti i landet. De første fengsler og leirer for politiske fanger blir etablert i Norge.