main
1939

Ikke-angrepspakt og krig

Den 23. august 1939 undertegner Stalin og Hitler en ikke-angrepspakt: Molotov-Ribbentrop-pakten. Stalin får gjennom denne adgang til å ta kontroll over nye områder som grenser til Sovjetunionen i vest. Estland, Latvia, Litauen og Bessarabia innlemmes i Sovjetunionen. Tyskland og Sovjetunionen avtaler også å dele Polen mellom seg.

Den 1. september invaderer Tyskland Polen. Storbritannia og Frankrike svarer med å erklære krig mot Tyskland. Sovjetiske tropper inntar den østlige delen av Polen.