Treboks laget av den norske fangen Tore Moe i Falstad fangeleir. Utenpå boksen har den sovjetiske krigsfangen og kunstneren Sergej Grabovskij malt et bilde som viser hovedbygningen i leiren. Boksen ble tatt vare på av Tore Moe.

Fra Falstadsenterets arkiv