Maleri på treplate laget i 1944 av en sovjetisk krigsfange i en leir i Norge. Det er signert Sokolow, og på baksiden er det skrevet en hilsen på norsk og russisk.  Maleriet ble tatt vare på av nordmenn som bodde nær fangeleiren.

Fra Falstadsenterets arkiv