Sovjetisk krigsfange Saltfjellet 1945. Fotoeier: Riksarkivet.