Fanger og lokalbefolkning ved Falstad (1945) / Prisoners and local people at Falstad (1945)

Fanger og lokalbefolkning ved porten til Falstad fangeleir (SS Strafgefangenenlager Falstad) i fredsdagene 1945. Fra venstre står Per Sæther, ukjent kvinne, Ljuban Vukovic, Eldbjørg Augdal og sovjetisk fange (Aleksandr Makejev eller Aleksej Pasnov).

Prisoners and local people by the main gate at Falstad prison camp (SS Strafgefangenenlager Falstad) shortly after Liberation in May 1945. From the left: Per Sæther, unknown woman, Ljuban Vukovic, Eldbjørg Augdal and a Soviet prisoner (Aleksandr Makeyev or Aleksey Pasnov).

Dato / Date: 1945
Fotograf / Photographer: ukjent / unknown
Sted / Place: Ekne, Nord-Trøndelag, Norge/Norway
Arkivreferanse /Archive reference: FSM foto 0700457

Both comments and trackbacks are currently closed.