Lokalbefolkning og frigitte krigsfanger. Falstad fangeleir 1945. Fotoeier: Falstadsenterets arkiv.