Kurvskrin av flettede strå, laget i 1942 av en sovjetisk krigsfange i leir i Norge. Skrinet ble tatt vare på av en norsk medfange.

Fra Falstadsenterets arkiv