main
1945

Krigen er over

30. april begår Adolf Hitler selvmord, og Sovjetunionen tar kontroll over Berlin. 8. mai blir Norge frigjort. 9. mai overgir de siste tyske styrker seg. Krigen er over.
I løpet av krigsårene har om lag 100 000 sovjetiske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere blitt sendt til Norge. 13700 av dem døde på norsk jord. Omkring 2000 klarte å rømme over grensen til Sverige.

Ved frigjøringen av Norge sendes om lag 84 000 sovjetiske krigsfanger hjem etter flere års fangenskap på norsk jord. Noen få skjuler seg for å unngå utsendelse, og blir boende i Norge etter krigen.