main
1942

Sovjetiske soldater og sivile tas til fange

Under krigen mellom Tyskland og Sovjetunionen på Østfronten blir et svært stort antall sovjetiske soldater tatt til fange.  Et ukjent antall sivile blir også tatt til fange av tyske styrker. Krigen fører til enorme tap av menneskeliv. Før februar 1942 dør mer enn 2 millioner sovjetiske krigsfanger av underernæring og tyfus, eller blir myrdet av tyske Einsatzgrupper.

På tysk side videreutvikles det planer for utnytting av krigsfangenes arbeidskraft. Antallet sovjetiske krigsfanger som sendes til Norge øker dramatisk.