Sovjetisk krigsfange og norsk hjelpepersonell. Saltfjellet 1945. Fotoeier: HL-senteret.