Sovjetisk krigsfange foran leiren i Oppdal etter kapitulasjonen. Fotoeier: Lars Gisnås.